Rozhodčí

Vzdělání a Rozhodčí
Vzdělání a Rozhodčí
Vzdělání a Rozhodčí

13.3.2024

Rozhodčí, kteří se účastní vzdělávacího kurzu v rámci EEF obdrželi Příručku hodnocení škály výcviku.
Ve spolupráci se Simonou Fialovou ji přinášíme i Vám. Aiutorem je Katrina Wuest.

29.2.2024

Formulář pro posouzení stínového rozhodování při zkoušce naleznete ZDE

29.1.2023

V roce 2023 plánuje DK zavést nový způsob hodnocení drezurních úloh pro děti formou kvalitativního hodnocení, tak jak je tomu běžné u FEI úloh pro děti. V podzimních měsících DK uspořádala školení rozhodčích, které bude platné jako jarní školení dle dokumentu vzdělávání. Každý rozhodčí, který bude chtít rozhodovat v roce 2023 musí absolvovat toto školení. Školitelkami těchto školení byly Simona Fialová a Gabriela Valeriánová. Obě dámy daly k dispozici školící materiály, které naleznete zde:

Prezentace školení - Gabriela Valeriánová
Manuál hodnocení drezurních úloh pro děti - Simona Fialová

Pro další zájemce z řad rozhodčích a veřejnosti budou v jarních měsících připraveny další termíny školení.


29.5.2019

Projekt zvyšování kvalifikace rozhodčích v roce 2019

 

16.1.2019

Přehled jarních školení pro drezurní rozhodčí

 

20.5.2018

Seznam rozhočích proškolených pro rozhodování soutěží v paradrezuře

 

3.5.2018

Seznam rozhodčích proškolených pro rozhodování úloh pro mladé koně

 

22.4.2018

I v letošním roce se uskuteční program podpory zvyšování kvalifikace rozhodčích. Pořadatelé mohou žádat o příspěvek, pokud zvolí do sboru rozhodčích některého ze zařazených kandidátů.

seznam. a žádost

 

16.4.2018

Přehled drezurních rozhodčích, kteří absolvovali Jarní školení 2018

 

14.3.2018

Pozvánka na školení rozhodování soutěží pro mladé koně

 

28.1.2018

Pozvánka na jarní školení

Pozvánka na školení rozhodčích paradrezura

 

 

19.5.2017

Podpora rozhodčích zařazených do programu zvyšování kvalifikace 2017

žádost

 

20.4.2017

V souvisloti s úpravou drezurních pravidel (přechodné období čl. N40), kdy od 1.7.2017 smí úlohy stupně TT rozhodovat pouze proškolení rozhodčí specialisté si Vás dovolujeme pozvat na školení. Vypasné jsou celkem 3 různé termíny

 

Pozvánka

Přihláška

 

 

14.3.2017

Německá federace zve na seminář na téma posuzování mladých koní pro mezinárodní rozhodčí ve Warendorfu 2.-5.9.2017

pod vedením školitelů Dr. Dieter Schüle a Stephen Clarke, V tomtéž termínu se koná také seminář

pro národní rozhodčí, stewardy, trenéry, jezdce.. na téma trénink a posuzování mladých koní

Zde se funkce školitelů ujmou Christoph Hess a Gishlain Fouarge. 

 

 

9.3.2017

aktualizovaný přehled rozhodčí

 

30.1.2017

Pozvánka na školení drezurních úloh ST a výše

pozvánka

 

18.1.2017

Školení pro drezurní rozhodčí KMK

pozvánka

 

11.1.2017

Jarní školení drezurních rozhodčí a zájemců o drezuru v roce 2017

Česká jezdecká federace Vás zve na jarní školení drezurních rozhodčích a zájemců o drezuru v roce 2017.

Více informací naleznete na odkazech níže:

pozvánka

přihláška

 

 

10.1.2017

Aktualizovaný seznam rozhodčích zde

 

15.7.2016

Během šampionátu seniorů a mladých jezdců proběhlo školení s Ing. Gabrielou Valeriánovou.

 

aktualizovaný seznam rozhodčí

 

 

30.6.2016

Aktualizován seznam rozhodčích zde

 

12.6.2016

Aktualizovaný seznam rozhodčích včetně jejich účasti na školeních najedete zde

 

 

31.5.2016

Jak bylo již avizováno dříve, pořadatelům nově DK nabízí možnost získat dotaci na rozhodčí přidělené na závody DK

Popis dotací na rozhodčí

Žádost o dotaci na rozhodčí

 

9.3.2016

Pozvánku pro školení paradrezurních rozhodčí najdete pod paradrezurou

Seznam aktivních rozhodčích

Kompletní seznam všech aktivních rozhodčích a absolvovaná školení můžete najít zde

5.1.2016

 

Seznam rozhodčích zvyšujících si kvalifikaci v roce 2016:

 

1. Zvýšení kvalifikace z národního rozhodčího na rozhodčího specialistu:

 

Kateřina Osičková -  jihomoravská oblast
Hana Civišová – jihočeská  oblast
Nella Gottweisová – jihomoravská oblast
Lucie Marešová – oblast Praha
 
 
2. Zvýšení kvalifikace z rozhodčího na národního rozhodčího:
Katarina Hlavová – středočeská oblast
Daniela Křemenová – jihomoravská oblast 
Eliška Čmolíková – karlovarská oblast
Kamila Vaňková – jihočeská oblast
Hana Sirotková - severočeská oblast
Eva Chromcová - karlovarská oblast
Pavla Chocholoušová - karlovarská oblast
Radek Carva - oblast Praha

 

 

DK vyplatí pořadateli, který písemně požádá drezurní komisi o přidělení rozhodčího na své závody, příspěvek 1000,- Kč za každého přiděleného rozhodčího ze seznamu rozhodčích zařazených v programu zvyšování kvalifikace.

 

Seznam rozhodčích zvyšujících si kvalifikaci v roce 2015:

1. Zvýšení kvalifikace z národního rozhodčího na rozhodčího specialistu:

Kateřina Osičková -  jihomoravská oblast
Hana Civišová – jihočeská  oblast
Nella Gottweisová – jihomoravská oblast
 
2. Zvýšení kvalifikace z rozhodčího na národního rozhodčího:
Katarina Hlavová – středočeská oblast
Lucie Marešová – oblast Praha
Daniela Křemenová – jihomoravská oblast 
Hana Štěpánová – oblast Praha
Eliška Čmolíková – karlovarská oblast
Kamila Vaňková – jihočeská oblast
Hana Sirotková - severočeská oblast
 

Podmínky najdete ZDE


Oficialní partneři