ZZVJ - P

Zkoušky základního výcviku jezdce - P

Úspěšné složení zkoušky základního výcviku jezdce je výchozím předpokladem pro získání jezdecké licence. Ta je nejen podmínkou pro účast v soutěžích na oficiálních závodech pořádaných ČJF, ale také podmínkou pro eventuální následné zvyšování kvalifikace v jezdeckém sportu. Jezdci pony mohou skládat tuto zkoušku od 8 let věku. Po složení této zkoušky se smí účastnit soutěží pony ve skocích, drezuře a všestrannosti. V drezuře pak smí s pony závodit i v soutěžích pro velké koně do obtížnosti L včetně. Od obtížnosti S, dále pak ve skocích a všestrannosti smí jezdci pony startovat se svými pony mezi velkými koňmi pouze po složení ZZVJ "na velké koně". 

ZZVJ - P je složena ze zkoušky teoretické, dále pak z předvádění pony, bezpečného pohybu po jízdárně, předvádění pony, drzurní úlohy Z1 a skokové zkoušky

ZZVJ-P

Nový parkur ZZVJ_pony

Bezpečný pohyb po jízdárně

 

Další dokumenty a informace k ZZVJ:

ČJF - ZZVJ


Oficialní partneři