Podpora MHMP

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze
Projekty na udržení a rozvoj jezdeckého sportu v rámci oblasti Praha ČJF jsou již od roku 2013 podporované grantovým systémem celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze. Hlavní město Praha jezdeckému sportu v jednotlivých ročnících grantového programu poskytlo následující finanční podporu:
 
 • 2013: 1 040 000,- Kč - 7 subjektů
 • 2014: 1 000 000.- Kč - 10 subjektů
 • 2015: 900 000,- Kč - 10 subjektů
 • 2015: 90 000,- Kč (sport handicapovaných) - 2 subjekty
 • 2016: 900 000,- Kč - 13 subjektů
 • 2016: 200 000,- Kč (sport handicapovaných) - 3 subjekty
 • 2017: 900 000,- Kč - 13 subjektů
 • 2018: 1 080 000,- Kč - 15 subjektů
 • 2018: 300 000,- Kč (sport handicapovaných) - 5 subjektů
 • 2019: VV neumožnil podání žádosti
 • 2020: 920 000,- Kč – 6 subjektů
 • 2021: 230 000,- Kč – 6 subjektů
 • 2022: 340 000,- Kč – 8 subjektů
CELKEM 7 900 000,- Kč

OV Praha zajišťuje veškerou administrativu spojenou s přípravou a podáním projektů, poskytnutím finanční podpory jednotlivým realizátorům i závěrečným vyúčtováním. Finanční podpora je určena především na odměny trenérů a materiálně technickou základnu klubů.

Česká jezdecká federace děkuje hlavnímu městu Praze za dlouhodobou významnou finanční podporu rozvoje jezdeckého sportu na území Prahy.

Oficialní partneři