Zkoušky

Informace subjektům oblasti ČJF Praha.

Oblastní výbor na svém květnovém zasedání (viz. Oblastní výbor - Zápisy) odsouhlasil podmínky podpory pořadatelství ZZVJ pro rok 2021.

Bylo rozhodnuto, že pořádající subjekt obdrží 1 000,- Kč za každého účastníka ZZVJ + podporu 3 000,- Kč, která je dotací od oblasti Praha ČJF. Pořádající subjekt zaplatí náklady na sbor komisařů (cestovní příkaz + stanovená odměna) a na zdravotníka s veterinářem dle dohody subjektu.

Sekretář oblasti provede na základě počtu účastníků a vyúčtování nákladů na komisaře vyúčtování a celkovou zbylou částku subjekt vyfakturuje oblasti. Účast při ZZVJ je minimálně 5 a max. 25 frekventantů.

Veškeré podklady a aktuální informace o zkouškách základního výcviku jezdce naleznete zde.

 

Informace pro hlavní komisaře ZZVJ oblasti Praha

Hodnotící protokoly ZZVJ naleznete zde


Oficialní partneři