Ekonomika

Podmínky finanční podpory pro pořadatele a jezdce oblasti Praha pro rok 2023

Na základě v letech 2015 - 2022 průběžně vytvářených podmínek příspěvků oblasti Praha budou i v sezóně 2023 poskytnuty finanční příspěvky na podporu pořadatelům a jezdcům oblasti Praha. Protože ovšem v průběhu let došlo k řadě změn jak ve skupině pořadatel, tak v počtu soutěžních dní, byly podmínky pořadatelské podpory a podpory soutěžících upraveny. V sezóně 2023 tak z prostředků oblasti bude možné získat tyto dotace:

Příspěvky pro pořadatele oficiálních závodů:

  • 5.000,- Kč na každý soutěžní den, ale pouze v případě, že minimálně dva rozhodčí budou členy oblasti Praha

             Základní podmínkou vyplacení těchto příspěvků je max. 100 startů na soutěžní den.

  • maximální výše celkové podpory pořadateli závodů v kalendářním roce je zastropována částkou 20 000,- Kč. Do této sumy se nezapočítávají příspěvky na pořadatelství oblastních mistrovství.

              Příspěvek pro pořadatele oblastních mistrovství – bude řešen individuálně dohodou s pořadateli OM.

O finanční podporu musí nárokující subjekt požádat do 30. 11. 2023. Po schválení OV ČJF Praha bude finanční podpora proplacena do 31. 12. 2023.

Příspěvek subjektům za sportovní činnost:

  • až do 1 000,- Kč na koně jako příspěvek účastníkům národních šampionátů na náklady spojené s přípravou na národní mistrovství ČR. Příspěvek bude poskytován vždy ke konci kalendářního roku na základě seznamů účastníků MČR přes subjekt jezdce.
  • 500,- Kč jako podpora subjektům za úspěšné účastníky ZZVJ do 18 let. Příspěvek bude poskytován vždy ke konci kalendářního roku, na základě seznamů úspěšných jezdců, které pro OV sestaví subjekt, nárokující příspěvek. ZRUŠENO viz zápis 21. OV listopad 2023
  • podpora až do výše 10 000,- Kč jako částečná úhrada nákladů všem jezdcům z oblasti Praha, kteří se zúčastní MS nebo ME v jakékoliv disciplíně FEI a standardní věkové kategorii pravidel JS. Nárokující subjekt vystaví fakturu na částečnou úhradu nákladů na přípravu a účast na tomto šampionátu a přiloží kopie prvotních dokladů.

Oficialní partneři