Rok 2019

Rozpočet oblasti Praha pro rok 2019 byl projednán a následně schválen na veřejné schůzi v pondělí 29. dubna.

Celkový rozpočet naleznete zde.

V rozpočtu oblasti Praha pro rok 2019 bylo počítáno s částkou 240 000,- jako příspěvkem na přípravu a reprezentaci oblasti na MČR a ME. Tento nárok byl přiznán účastníkům MČR a ME v roce 2019 ve výši 223 600,- Kč a na základě vystavených faktur již byl většinou vyplacen. Některé subjekty doposud fakturu nedodaly. Tabulku přiznaných příspěvků naleznete zde.

 

Podmínky finanční podpory pro pořadatele a jezdce oblasti Praha pro rok 2019

Na základě v letech 2015 - 2018 průběžně vytvářených podmínek příspěvků oblasti Praha budou i v sezóně 2019 poskytnuty tyto finanční příspěvky na podporu pořadatelům a jezdcům oblasti Praha:

Příspěvky pro pořadatele závodů:

  • 1.000,- Kč na den – obdrží pořadatel, který zařadí do sboru jednoho rozhodčího z řad „služebně mladších rozhodčích“ (s licencí rozhodčího ne starší 5ti let). Pořadatel je povinen: Požádat o příspěvek na základě rozpisu a vystavit fakturu
  • 3.000,- Kč na soutěžní den. Dále může pořadatel požádato příspěvek až 1.500,- Kč za celodenní veterinární službu prokázanou na základě vyplacených faktur, výdajového dokladu, či DPP.

              * základní podmínkou vyplacení těchto příspěvků je počet startů na soutěžní den max. 100.

              * 100% příspěvku obdrží pořadatel, který splní podmínku 100% složení rozhodčích z oblasti Praha (pokud lze zajistit z vlastního seznamu rozhodčích a v odpovídající kvalifikaci dané disciplíny)

              * 50% příspěvku obdrží pořadatel, který zajišťuje sbor rozhodčích smíšený z různých oblastí a neupřednostní rozhodčí z vlastní oblasti.

Pořadatel je povinen: Požádat o tyto příspěvky na základě rozpisu a vystavit fakturu

Maximální výše příspěvků na pořadatele je 20.000,- za rok.

OV Praha může udělit výjimku ve složení sboru rozhodčích (např. spolupráce se středočeskou oblastí, zajištění objektivity – OM drezura) při zachování 100% příspěvku.

Příspěvek pro pořadatele oblastních mistrovství:

  • 3.000,- Kč za soutěžní den oblastního mistrovství. Příspěvek bude vyplácen na základě vystavené faktury a nezapočítává se do celkové sumy 20 000,- Kč příspěvků pořadatelům. Podmínkou je také dodání kompletních výsledků oblastního šampionátu.

Příspěvek subjektům za sportovní činnost:

  • až do 1 000,- Kč na koně jako příspěvek účastníkům národních šampionátů na náklady spojené s přípravou na národní mistrovství ČR. Příspěvek bude poskytován vždy ke konci kalendářního roku na základě seznamů účastníků MČR přes subjekt jezdce.
  • 500,- Kč jako podpora subjektům za úspěšné účastníky ZZVJ do 18 let, splněných při zkouškách organizovaných subjektem oblasti Praha. Příspěvek bude poskytován vždy ke konci kalendářního roku, na základě seznamů úspěšných jezdců, které pro OV sestaví subjekt, nárokující příspěvek.
  • podpora až do výše 10 000,- Kčjako částečná úhrada nákladů všem jezdcům z oblasti Praha, kteří se zúčastní MS nebo ME v jakékoliv disciplíně FEI a standardní věkové kategorii pravidel JS. Nárokující subjekt vystaví fakturu na částečnou úhradu nákladů na přípravu a účast na tomto šampionátu a přiloží kopie prvotních dokladů.

O finanční podporu musí nárokující subjekt požádat do 30. 11. 2019. Po následné kontrole dodaných dokladů – faktur, mu bude odsouhlasená finanční podpora proplacena do 31. 12. 2019.

 

 


Oficialní partneři