Rok 2020

Covidový rok 2020 významně poznamenal veškeré činnosti. OV ČJF se sešel 10. února 2020 a na tomto zasedání byli členi oblastního výboru seznámeni s rozpočtovým čerpáním v roce 2019, které naleznete zde.

Ekonomické otázky byly diskutovány i na otevřeném zasedání OV ČJF 22. června a následně se členové OV scházeli již pouze on-line. S čerpáním rozpočtu 2020 byl OV seznámen v průběhu prvního pololetí roku 2020 a celý dokument naleznete zde.

 


Oficialní partneři