Rok 2015

Rozpočet 2015

Rozpočet oblasti Praha ČJF pro rok 2015

Poznámky k rozpočtu oblasti Praha ČJF pro rok 2015

PŘÍJMY:

 1. Hlavním zdrojem příjmů oblasti Praha jsou poplatky za vydané a prodloužené licence a členské příspěvky. Z těchto poplatků oblast odvádí na centrálu 100% u licencí koní, 50% u členských příspěvků, 40% u licencí jezdců a funkcionářů a 30% u licencí subjektů.
 2. Příjmy za ZZVJ, školení a soustředění oblast použije na organizaci těchto akcí. V této položce je zahrnuta například i spoluúčast účastníků na soustředění, proto byla v roce 2014 asi o 100 tisíc vyšší.
 3. Příjmy z dotace MŠMT na talentovanou mládež jsou vázané na využití pro tento účel.
 4. Bohužel stále zanedbatelnou částí příjmů oblasti je reklama, sponzoring a případné partnerství s hlavním městem Prahou. V těchto oblastech musí v příštích letech dojít k výraznému zlepšení.
 5. Z celkových příjmů téměř 1,5 milionu korun oblast odvede na centrálu asi 800 tisíc korun a zbytek využije na vlastní provoz a sportovní činnost.

VÝDAJE:

 1. Výdaje na provoz (technické zabezpečení) oblasti činí asi 250 tisíc korun ročně a struktura nákladů je z rozpočtu zřejmá. Oblastní výbor se bude snažit hledat možnosti snížení těchto nákladů v oblastech jako bankovní poplatky, poštovné, telefonní poplatky, správa webových stránek a kancelářské potřeby.
 2. V oblasti sportu a tělovýchovy oblastní výbor plánuje výdaje ve výši 435 tisíc dle následujících pravidel:
  1. Semináře, školení – oblastní výbor počítá s dotováním části poplatků pražským účastníkům školení stewardů.
  2. Vzdělávání – v letošním roce oblast Praha přispěje na již minulým vedením schválené voltižní soustředění a dlouho plánované drezurní soustředění. V roce 2014 tuto položku zásadně navýšilo skokové soustředění.
  3. Oblastní mistrovství  - oblast Praha poskytuje pořadateli 3 tisíce korun za každý soutěžní den, ceny pro umístěné na prvních pěti místech, dále pak medaile, floty, poháry, atd.
  4. MČR – oblast Praha poskytne příspěvek na reprezentaci oblasti na MČR do výše tisíc korun všem účastníkům, mezi děti a mládež bude navíc rozdělena dotace MŠMT na talentovanou mládež. Vedoucím ekip na MČR bude vyplacena odměna 500 korun za každý den práce pro ekipu v místě konání závodů.V případě potřeby uhradit další náklady na vedoucího ekipy (cestovné, ubytování), bude tato částka odečtena z příspěvku oblasti pro účastníky MČR pro danou disciplínu.
  5. Příspěvky na účast na reprezentaci ČR – v souvislosti s aktuálními škrty v rozpočtu ČJF se oblastní výbor rozhodl z finanční rezervy minulých let podpořit výjezd kompletního drezurního družstva Prahy na Mistrovství Evropy 2015, protože většina jezdců je z Prahy.
  6. Příspěvky pořadatelům na veterináře – v souvislosti se změnou PJS v tom smyslu, že na závodech musí být veterinář přítomen po celou dobu soutěží, poskytuje oblast Praha pořadatelům finanční náhradu skutečných nákladů až do výše 1500 korun za soutěžní den.
  7. Příspěvky na ZZVJ, ZCV – příspěvek pořadateli zkoušek. Odměny a cestovní výlohy komisařů jsou zahrnuty v provozních výdajích oblasti (řádek 28).
  8. Propagace, reklama – výdaje na slavnostní večer oblasti s vyhlášením nejlepších jezdců oblasti v jednotlivých disciplínách a kategoriích.

 

 


Oficialní partneři