Rok 2017

Rozpočet oblasti Praha jak jej schválil OV naleznete zde.

Konečný stav čerpání rozpčtu na rok 2017 je zpracován zde.

Přehlednou tabulku hospodaření oblasti Praha za rok 2016 si můžete prohlédnout zde.


Oficialní partneři