SČDP

Oblastní soutěže
Oblastní soutěže
Oblastní soutěže

Severočeský drezurní pohár 2024

1. VYHLAŠOVATEL: OV Severočeské oblasti ČJF


2. POŘADATEL, TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

DATUM MÍSTO KONÁNÍ POŘADATEL
01.05.2024 ÚSTÍ N.LABEM JS BUKOV - ME0255
08.06.2024 ŽIDOVICE STÁJ ŽIDOVICE - ME0147
28.09.2024 ÚSTÍ N.LABEM JS BUKOV - ME0255
05.10.2024 CHOMUTOV - FINÁLE Rubicon z.s. – ME0306


3. PODMÍNKY ÚČASTI: SČDP 2024 se mohou zúčastnit pouze jezdci registrovaní v Severočeské oblasti k datu prvního startu v rámci seriálu. Jejich účast a počet startů se řídí platnými pravidly ČJF. Jedna dvojice může startovat v jedné kategorii, kůň může startovat ve dvou sousedních kategoriích s různými jezdci. Dvojice nesmí startovat v nižší úrovni, než ve které startovala v roce 2022 a 2023 - pokud dvojice v roce 2022 resp. 2023 startovala v úrovni S a výše, nemůže startovat v SČDP 2024 v kategorii L… atd. Vyšší výkonnosti zároveň nesmí dvojice dosáhnout v sezoně 2024 až do dne konání finále seriálu. Kategorie PONY je určena pro jezdce na pony všech výškových kategorií bez omezení výkonnosti dvojice.

4. KATEGORIE: SČDP 2024 JE VYPSÁN V TĚCHTO KATEGORIÍCH :
1) KATEGORIE Z – úloha DÚ-A
2) KATEGORIE PONY 8 – 12 let - úloha DÚ-A
3) KATEGORIE PONY 13 – 16 let – úloha Z5
4) KATEGORIE L  - úloha  DD
5) KATEGORIE S  - úloha JU

5. POŘADÍ: SČDP 2024 je vypsán formou seriálu s finále pro 5 nejlepších v každé kategorii. Finalisté budou stanoveni na základě průměru procent z minimálně dvou výsledků. V případě zapsání více výsledků, než je předepsané minimum, budou dvojici do průměru započteny výsledky s vyšším procentuálním hodnocením. Výsledky finálového kola pak budou přepočítány s koeficientem 1,5 a  vítězem SČDP 2024 se stane jezdec s nejvyšším průměrem procent po odjetí finále. V případě rovnosti průměru procent rozhoduje výsledek finálového kola.

6. PŘIHLÁŠKY: Přihlášky proběhnou přes JIS na základě schváleného rozpisu. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících. Přihlášky do finálového kola budou před otevřením pro ostatní zájemce přednostně umožněny finalistům každé kategorie.

7. ROZPIS: Schválené rozpisy jednotlivých závodů najdete na https://www.jezdectvi.org/zavody. Závod je pořádán dle Pravidel ČJF.

8. VYHLÁŠENÍ A CENY PRO VÍTĚZE:  
Do žebříčku SČDP 2024 budou zařazeni všichni jezdci, kteří splní stanovené podmínky vč. minimálního počtu započtených výsledků. Vítěz a umístění budou vyhlášeni v rámci finálového závodu po odjetí posledního kola seriálu. Pravidla finále: Pro 5 nejlepších jezdců v každé kategorii . Jezdec se ho může zúčastnit s jedním koněm s kterým min. 1x bodoval do žebříčku v průběhu seriálu . Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále, bude nahrazen dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech. Každé kvalifikační kolo bude vyhlašováno zvlášť a pro první tři soutěžící budou připraveny floty a věcné ceny. Jezdec, který získá nejvíce bodů v průběhu kvalifikací, bude odměněn věcnými cenami v hodnotě 5000,- . V každé kategorii bude mezi 5 nejlepších ve finálové soutěži rozděleno 10.000,- ve finančních cenách a další věcné ceny od partnerů seriálu . Ceny do jednotlivých kol a finálového kola seriálu zajišťuje OV.
Informace a dotazy k seriálu: předseda OV sever Ondřej Pospíšil tel.739096997.

8.10.2023 Severočeský drezurní pohár - výsledky  🏆🥇🥈🥉🐴💙
Drezurní neděle v Židovicích, výsledky severočeského drezurního poháru 2023. Děkujeme všem účastníkům, gratulujeme všem jezdcům a blahopřejeme umístěným! 👏🍀🤝
Těšíme se na drezurní setkání v novém roce! 😊👌

Kategorie HOBBY (úloha ZH1 + DÚ-A):
1. Šrůmová Martina - Captain Morgan - 63,984 %
2. Kosová Kristýna - Iris 10 - 61,684 %
3. Handlíř Tobiáš - Love Therapy - 61,371 %
4. Helebrantová Pavla - Gilmar - 60,522 %
5. Mešková Veronika - Nacho Lotti -. 60,495 %
6. Procházková Kateřina - Rose Cherokee - 60,014 %
7. Bačová Adéla - Cartier 1 - 52,618 %

Kategorie Z (úloha DÚ-A + Z4):
1. Sixtová Anna - Rusty 16 - 63,853 %
2. Varmusová Lenka - Aart S.V. - 62,810 %
3. Ostapiv Jindřiška - Redeagles Illusion - 62,240 %
4. Čermáková Nela - Stonecastle Troll - 61,764 %
5. Perlíková Eliška - Coolagh April - 61,088 %
6. Oswaldová Adéla . Kristal Blue - 58,030 %

Kategorie PONY (úloha Z4 + Z5):
1. Grešíková Zuzana - Luzak - 68,375 %
2. Mayerová Karolína - Bart 4 - 66,630 %
3. Kukaňová Anna - Saroyan 2 - 63,592 %

Kategorie L (úloha Z5 + DD):
1. Čermáková Nela - Little Lord - 61,275 %
2. Kroupová Anna - Dantes 9 - 60,887 %
3. Rusková Viktorie - Sandro-T - 59,502 %

Kategorie S (úloha JU + JD):
1. Jindrová Viktorie - Finch - 63,551 %
2. Špicarová Barbora - Lotus 7 - 61,276 %
3. Čermáková Martina - Walter Scott - 59,642 %
4. Foltová Karolína - Perlin 1 - 57,904 %
 

SEVEROČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2023
 

1. VYHLAŠOVATEL: OV Severočeské oblasti ČJF

2. POŘADATEL: Jezdecká stáj Bukov, z.s. ME0255

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 16 – 17. září 2023, Jezdecká stáj Bukov, Na Valech 9/1, Ústí nad Labem

3. PODMÍNKY ÚČASTI: SČDP 2023 se mohou zúčastnit pouze jezdci registrovaní v Severočeské oblasti. Jejich účast a počet startů se řídí platnými pravidly ČJF. Jedna dvojice může startovat v jedné kategorii, kůň může startovat ve dvou sousedních kategoriích s různými jezdci. Dvojice nesmí startovat v nižší úrovni, než ve které startovala v roce 2022 a 2023 qž do zahájení mýtinku - pokud dvojice v roce 2022 resp.2023 startovala v úrovni S a výše, nemůže startovat v SČDP 2022 v kategorii L… atd.

4. KATEGORIE: SČDP 2023 JE VYPSÁN FORMOU DVOUDENNÍHO MÝTINKU V TĚCHTO KATEGORIÍCH :

1) KATEGORIE HOBBY ( úloha ZH1 + Z1 )

2) KATEGORIE PONY (úloha Z4 ­+ Z5, technické a kvantitativní hodnocení )

3) KATEGORIE Z ( úloha Z0, DU-A )

4) KATEGORIE L ( úloha DD, DJ )

5) KATEGORIE S ( úloha JU, JD )

5. POŘADÍ: SČDP 2023 je vypsán formou dvoukolového dvoudenního mýtinku, přičemž celkové pořadí SČDP 2023 bude stanoveno podle průměru procent z obou dvou kol. V případě rovnosti průměru procent rozhoduje výsledek v druhém kole. Na 2. a 3. místě se umístí dvojice s druhým a třetím nejvyšším průměrem procent. Jezdci, který dokončí obě kola s více koňmi, bude do konečného pořadí SČDP započítáván pouze jeden – lepší, výsledek.

6. PŘIHLÁŠKY: Přihlášky proběhnou přes JIS na základě schváleného rozpisu. Jezdci se hlásí do otevřených soutěží, do SČDP není třeba se zvlášť hlásit, do konečného pořadí budou zařazeni všichni jezdci, kteří splní podmínky účasti pro danou kategorii a dokončí obě dvě kola. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících.

7. ROZPIS: Schválený rozpis SČDP 2023 najdete na https://www.jezdectvi.org/zavody. Závod je pořádán dle Pravidel ČJF.

8. VYHLÁŠENÍ A CENY PRO VÍTĚZE: Vítězové SČDP 2023 budou vyhlášeni a dekorováni po odjetí druhého, tj. nedělního kola každé z kategorií, sobotní soutěže budou dekorovány pouze jako soutěž otevřená, které se dle rozpisu mohou zúčastnit i jezdci z jiných oblastí. Podmínkou pro zařazení do SČDP je odjetí obou dvou kol jednotlivé kategorie. Dekorováno bude pět nejlepších v každé kategorii SČDP, pro které budou připraveny věcné ceny a floty, pro nejlepší tři umístěné pak šerpy a pro vítěze každé kategorie deka.
SEVEROČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2022  

VÝSLEDKY CELKEM

KATEGORIE PONY

KATEGORIE Z

KATEGORIE L

KATEGORIE S

 

scdp2022

 

ROZPIS SERIÁLU


Oficialní partneři