Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm

Jedná se o pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání koně. Pojištění poskytujeme ve spolupráci s makléřskou firmou GrECo International s.r.o., která pro nás toto pojištění zprostředkovala a řídí vznik a správu pojištění. Číslo nové pojistné smlouvy je: 8849007350. Platnost od 15.1.2024 do 14.1.2025. Následně bude prodlužována s platností vždy od 15.1 do 14.1. následujícího roku. Za jednotnou roční sazbu 680,- Kč/kůň je pojištěna odpovědnost v územním rozsahu Evropa, vyjma území Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska, včetně připojištění újmy dalšího účastníka závodů.

Parametry pojištění:

Rozsah pojištění Limit pojistného plnění Sublimit pojistného plnění pro jednu škodu Spoluúčast Územní platnost pojištění Limit pojistného plnění pro připojištění újmy na zdraví či životě aktivního účastníka sportovní soutěže Roční pojistné celkem
Pojištění odpovědnosti za újmu 30 000 000 Kč 5 000 000 Kč/1 kůň 5 000 Kč Evropa 500 000 Kč/1 kůň 680 Kč/1 kůň

1. Pojištění se vztahuje výhradně na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívaní koně.

2. Pojištění se vztahuje i na profesionální sportovní činnost.

3. Pojištění se vztahuje i na škody na zdraví nebo životě aktivním účastníkům organizované sportovní soutěže s limitem pojistného plnění 500 000 Kč/1 kůň.

4. Pojištění se nevztahuje na klusáky a dostihové koně.

 

JAK SJEDNAT TOTO POJIŠTĚNÍ

Pojištění je možné sjednat pro koně, který je veden v Ústřední evidenci koní a kterého přihlásí člen ČJF prostřednictvím JIS.

Pojištění bude platné od následujícího dne po dni, kdy bude připsáno pojistné na účet ČJF.

Certifikát o pojištění Vám vystaví společnost GrECo International s.r.o., jakmile obdrží informaci od ČJF, že byla připsána platba.

V případě zájmu o toto pojištění požádejte, prosím, včas korespondenta klubu, nebo jiného oprávněného člena ČJF, aby Vám koně prostřednictvím JIS do pojištění přihlásil.

 

Pojistná smlouva

Všeobecné pojistné podmínky

Zvláštní pojistné podmínky

 

 

Postup sjednání pojištění v JIS:

  1. Pojištění koně v JIS musí provést korespondent subjektu, pod kterým je kůň registrovaný
  2. Žádost o sjednání pojištění naleznete na neveřejné kartě koně, v záhlaví:

    Snímek obrazovky 2018-01-05 v 8.44.36
     
  3. Žádost spadne do tzv. nákupního košíku, je třeba ji zařadit do nějaké platby
  4. Po vytvoření platby dostanete platební údaje (číslo účtu kam zaplatit a variabilní symbol) s těmito údaji a přesnou částkou zaplaťe (platit lze i platební kartou)
  5. Po zaplacení bude žádost postoupena zaměstnancům sekretariátu a ti ji předají pojišťovně. Ta do cca 14 dnů odešle certifikát o pojištění
  6. Pojištění bude platné od následujícího dne po dni, kdy bude připsáno pojistné na účet ČJF.

 

HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz


Oficialní partneři