Pojištění majetku a odpovědnosti jezdeckých klubů (spolků)

 

OBECNÉ INFORMACE

Každý subjekt (spolek) ČJF by měl mít pojištěnou svoji činnost.

Jedná se pojištění majetku a odpovědnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot (lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost nebo pouze majetek).

Nepodceňte pojištění odpovědnosti.

Velmi doporučujeme, protože lze předpokládat, že v drtivé většině případů bude o rozsahu odpovědnosti rozhodovat soud. Nepojištěná odpovědnost klubu může být pro klub (nebo i pro majitele) likvidační.

 

JAK SE DO POJIŠTĚNÍ PŘIHLÁSIT

Zájemce o toto pojištění má dvě možnosti:

1. přihlásit se do pojištění sám prostřednictvím smlouvy č. 41600023, kterou uzavřela s Kooperativou Česká unie sportů – Pojištění majetku a odpovědnosti SK/TJ ODKAZ ZDE.

 

UŽITEČNÉ INFORMACE

Pojištění majetku

Klub si může pojistit majetek nemovitý (budovy, stáje, výběhy atd.) a movitý (vybavení klubovny, sedlovny, atd.)

Výše pojištění nemovitého majetku nelze stanovit obecně – každý klub má majetek v jiné hodnotě nebo někdo je třeba jen v pronájmu.

Co se týče pojištění movitého majetku, pozor na výši pojistné částky, kdyby např. klub přišel o vybavení sedlovny (požár, povodeň, krádež).

 

Pojištění odpovědnosti

Klub je pojištěn na činnost, kterou má uvedenou ve svých stanovách nebo v živnostenském nebo obchodním rejstříku (v případě s.r.o.).

 

ČASTÉ OTÁZKY

Kdo hradí škodu, kterou způsobí kůň (který není v majetku klubu, ale je v klubu ustájený)? § 2933

Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.

Rodiče podepíší, že souhlasí, aby klub učil jejich dítě jezdit na koni a podpisem přebírají odpovědnost za případné úrazy či škody.

Právní hledisko říká, že odpovědnost přebírá ten, komu je dítě svěřeno.

Klub zapůjčí koně klientovi k vyjížďce do terénu. Klient spadne a volně pobíhající kůň způsobí škodu.

Klient za koně neručí nikdy. Majitel téměř vždy.

Majitel půjčí svého koně kamarádovi k vyjížďce do terénu. Kamarád spadne a volně pobíhající kůň způsobí škodu.

Povinnost k náhradě škody, která bude tímto zvířetem způsobena, má nejen vlastník, ale i třetí osoba, tj. kamarád.

Co je potřebná pečlivost?

Kůň uteče z pastviny a způsobí škodu. Pastvina by měla být řádně oplocena, oplocení by mělo být v dobrém stavu, brána by měla být pevná a masivní, plot by měl být napuštěný proudem. Pokud toto všechno splníme (a celkově uděláme vše proto, abychom koni zabránili v útěku), odpovědnosti nás to zprostí. Pokud se však ukáže, že proud v oplocení nebyl zapnutý a díky tomu se kůň dostal ven, jsme stále odpovědní. Prokážeme-li však, že škoda by vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti, zprostíme se odpovědnosti též. Toto míří na případy škod, kterým se nebylo možné vyhnout ani za nejvyšší možné míry ostražitosti. Pokud například náhlý silný hurikán strhne celý plot a zvířata nám z pastviny utečou, odpovědni nebudeme, protože takové situaci nezabrání žádná předchozí opatření.

 

 


Oficialní partneři