Informace k účasti na mezinárodních závodech

CHCI JET NA MEZINÁRODNÍ FEI ZÁVODY. CO BUDU POTŘEBOVAT?

 • Zkontroluji, zda má komise dané disciplíny požadavek na národní kvalifikaci pro FEI závody ZDE
 • Zaplatím (korespondent subjektu) přes JIS FEI ID na daný rok pro jezdce a koně (jezdec do 18 let zdarma - musím aktivovat, jezdec nad 18 let 250,- Kč, kůň 250,- Kč)
 • Mám FEI passport pro koně? Jestliže ne, objednám (korespondent subjektu) přes JIS. Mám-li FEI passport propadlý, musím ho (korespondent subjektu) přes JIS prodloužit a dodat pas na ČJF
 • Mám pony – dle FEI pravidel musí být pony přeměřen FEI veterinářem více info ZDE
 • Zašlu přihlášku na formuláři ČJF členu komise mojí disciplíny, který má přihlašování na mezinárodní závody na starosti

 

VETERINÁRNÍ PRAVIDLA PRO ÚČAST NA FEI ZÁVODECH

 • FEI nepředepisuje nutnost vakcinace na FEI ZÁVODY na EHV-1 každých 6 měsíců! Stáhnu si do mobilu aplikaci FEI HorseApp. Je to POVINNÉ od 1.1.2022!
 • Zkontroluji dle rozpisu závodů, jaké jsou pro danou zemi povinná veterinární pravidla
 • 2 týdny před odjezdem kontaktuji příslušnou krajskou veterinární správu a dohodnu si s nimi termín pro vystavení TRACES. Budou chtít tyto informace: Název závodů a místo, kde se závody konají, SPZ vozidla, který bude zajišťovat transport koně ( kamion, osobní automobil + vozík), jméno řidiče (řidičů) oprávněného vozidlo řídit, datum odjezdu, čas odjezdu. Budu potřebovat kolek v hodnotě 50,- Kč. V den vyřizování TRACES provede zdravotní kontrolu můj veterinář a vystaví mi potvrzení, které předložím veterináři KVS s FEI passportem koně.
  Seznam místně příslušných Státní veterinárních správ: https://www.svscr.cz/prehled-adres-podatelen/
 • Tři dny před odjezdem musím zapisovat ranní a večerní teplotu koně do FEI HorseApp
 • Směrnice pro zadávání naměřených teplot do FEI HorseApp najdu ZDE
 • Veterinární FEI pravidla najdu ZDE
 • Před odjezdem označím ve FEI HorseApp závod na který odjíždím
 • Odjíždím a zkontroluji, zda mám s sebou FEI passport koně s potřebnými vakcinacemi a odběry krví. Po ruce mám připravený teploměr na změření teploty před vyložením koně v místě konání závodů pod dohledem veterináře a svoji FEI HorseApp

Oficialní partneři