Zpracování výsledků

Úvodní informace

Od roku 2007 probíhá zpracování výsledků z jezdeckých závodů povinně pro všechny pořadatele závodů skokových, drezurních, všestrannosti, vytrvalosti a spřežení na programu ACE Gallop, který představuje kvalitativní významný posun ve spolehlivosti a komfortu zpracování výsledků. Od roku 2008 jsou na tomto programu zpracovávány i zbylé discipliny, tedy voltiž a reining.
Cena za instalační CD (pro 32-bitový systém) činí za jednu disciplinu 2.600,- Kč, doinstalace každé další discipliny stojí 600,- Kč. Pokud si již odběratel zakoupil od ČJF v minulosti jiný program na zpracování výsledků, zohledňuje se vynaložená částka za předchozí produkt. V případě požadavku provozu aplikace na 64-bitovém systému, je nutné počítat s příplatkem 2614,- Kč za příslušnou verzi databáze.

 

Co je ACE Gallop

ACE Gallop je aplikační programový projekt určený ke zpracování výsledků jednotlivých disciplin jezdeckých závodů.
Celý projekt tvoří komplex programů, umožňujících zpracování startovních listin, zadání výsledků a jejich vyhodnocení v souladu s pravidly jezdeckého sportu (PJS), tisk výsledkových listin a přenos výsledků v elektronické podobě na centrálu ČJF. To vše pro jednotlivé discipliny.
Program automatizovaným způsobem komunikuje obousměrně s projektem ČJF Centrála, tvořícím jádro informačního systému ČJF. V rámci této komunikace čerpá Ace Gallop aktuální informace o jezdcích, koních a subjektech, nutných pro bezchybné zpracování výsledkových dat ze závodů. Opačně pak odesílá zpracovaná data výsledků zpět k jejich kontrole, zpracování a výpočtu kariér jezdců a koní. Následně slouží tyto informace pro kontrolu dědičnosti a užitkovosti koní. Potřebné informace jsou následně publikovány na www stránkách ČJF.
Důležitá informace pro uživatele, kteří pořizují nový počítač, na kterém se budou zpracovávat výsledky programem Gallop. Stávající verze databáze používaná programem je určena pro provoz na 32-bitových systémech a není podporovaná 64-bitovým operačním systémem Windows7 a vyšším. Pokud chcete aplikaci provozovat na 64-bitovém systému, je potřeba dokoupit novou edici použité databáze (minimálně verze 10.0). Databáze je k dispozici v aktuální instalační sadě a pro její aktivaci je nutné použít klíč, který po uhrazení poplatku 2614,- Kč obdržíte na sekretariátě ČJF.
Upozorňujeme, že při použití základní 32-bitové instalace na 64-bitovém systému instalaci provést lze, program běží, ale mohou se vyskytnout projevy poškození v datových tabulkách databáze, což vede k nahodilým ztrátám dat.
Další informace získáte na e-mailové adrese: gallop@acedesign.cz.


Oficialní partneři