Zpracování výsledků

Úvodní informace

Od roku 2023 probíhá zpracování výsledků z jezdeckých závodů povinně pro všechny pořadatele závodů skokových, drezurních, všestrannosti, vytrvalosti a spřežení na programu Hubertus, který představuje kvalitativní významný posun ve spolehlivosti a komfortu zpracování výsledků. Program Hubertus je pro všechny zpracovatele výsledků k dispozici zcela zdarma.

 

Co je Hubertus

ACE Gallop je aplikační programový projekt určený ke zpracování výsledků jednotlivých disciplin jezdeckých závodů.
Celý projekt tvoří komplex programů, umožňujících zpracování startovních listin, zadání výsledků a jejich vyhodnocení v souladu s pravidly jezdeckého sportu (PJS), tisk výsledkových listin a přenos výsledků v elektronické podobě na centrálu ČJF. To vše pro jednotlivé discipliny.
Program automatizovaným způsobem komunikuje obousměrně s projektem Jezdecký Informační Systém, tvořícím jádro informačního systému ČJF. V rámci této komunikace čerpá Hubertus aktuální informace o jezdcích, koních a subjektech, nutných pro bezchybné zpracování výsledkových dat ze závodů. Opačně pak odesílá zpracovaná data výsledků zpět k jejich kontrole, zpracování a výpočtu kariér jezdců a koní. Následně slouží tyto informace pro kontrolu dědičnosti a užitkovosti koní. Potřebné informace jsou následně publikovány na www stránkách ČJF.
Důležitá informace pro uživatele, kteří pořizují nový počítač, na kterém se budou zpracovávat výsledky programem Hubertus. Stávající verze databáze používaná programem je na bázi Microsoft MySQL 2008 a podporovaná 64-bitovým operačním systémem Windows7 a vyšším. Databáze je k dispozici v aktuální instalační sadě a pro její aktivaci je nutné použít klíč, který  obdržíte po registraci na www.livejumping.com a propojením s jezdectvi.org. Postup naleznete v nápovědě zde.

Další informace získáte na e-mailové adrese: hubertus@be-net.cz.


Oficialní partneři