Informace pro přepravce


Oslík Bohumil 606405388@Blanka Savincová 60262774 - bezplatná poradna federace: 
b.oslik@seznam.cz 

JSME I PRO VÁS STÁLE NA PŘÍJMU

NOVINKY PLATNÉ ZMĚNY V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL OD 1.3.2023

- platnost evidenční prohlídky – evidenční prohlídka nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti o změně vlastníka nebo provozovatele
- při zakoupení nového vozidla prodejce nedodá technický průkaz (pokud již nebyl před 1.3.2023 vydán). Technický průkaz vydá registr vozidel při registraci vozidla na základě COC listu, který předá prodejce
- při změně vlastníka, kdy se vlastníkem stává dosavadní provozovatel vozidla (ukončení leasingu) – se nevyžaduje evidenční kontrola. Správní poplatek 50, - Kč
- rezervace registrační značky (např. pro vozidla s tachografy) na základě VIN vozidla úřad provede registraci RZ, u téhož úřadu musí být vozidlo do 1 měsíce zaregistrováno, jinak rezervace zaniká. Správní poplatek 100,- Kč
- úschova RZ na přání se prodlužuje ze 3 na 6 měsíců
- trvalo-li vyřazení vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, úřad přidělí vozidlu novou RZ a nové osvědčení o registraci vozidla. To neplatí, podá-li vlastník vozidla před uplynutím této lhůty žádost o zachování stávajících RZ. Tento úkon je zpoplatněn 200,- Kč
- ukončení vyřazení vozidla z provozu bez nutnosti STK (povinné ručení musí být sjednáno)
- vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu – správní poplatek 500,- Kč
- schválení hromadné přestavby 2 000,- Kč, schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, dovezeného vozidla 3 000,- Kč, povolení výjimek z technických požadavků, které vozidlo musí splňovat 1 000,- Kč
- zásadní změna nastane v registraci a schvalování jednotlivě dovezených vozidel mimo EU pro kategorie M1, N1, M2 – podmínkou schválení technické způsobilosti a registrace vozidla již není lhůta od 1. uvedení do provozu k celnímu prohlášení, ale pokud vozidlo splňuje emisní limity podle normy EURO 3
- od 1.3.2023 končí vydávání zvláštních technických průkazů ke zvláštním vozidlům
- od 1.1.2024 úplný konec technických průkazů – bude pouze jeden doklad, rozšířené osvědčení o registraci vozidla, pokud bude podána žádost o jakoukoliv změnu v registru vozidel, bude technický průkaz a osvědčení o registraci odebírány a nahrazeny jedním novým dokladem
 

NOVINKY OD 1. LEDNA 2022 S NAŠÍM KOMENTÁŘEM-Zákon 365/2021

  (odladěno: mnoho povyku pro nic)

 

Hlavní aktuality FEDERACE!

 10.06.2022 14:45

PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ

SPORT V GB PO BREXITU

 

 05.10.2021 14:17

Důležitá informace k přepravě koní, nová verze systému TRACES

CELÝ OBSAH JE NA STRÁNCE HLAVNÍ AKTUALITY  

 S dotazy na podmínky a školení  osob, způsobilých pro přepravu zvířat, se obracejte na Státní veterinární správu.  Budeme-li vědět, rádi se vším poradíme. Pro doškolování, školení a refreshingy máme ojediněle zpracována témata novel 

 Zákon k 1. říjnu 2018 včetně aktuálních změn!

Autor: Mgr. Eva Židův, web www.cspsd.cz  - máme souhlas k nekomerčnímu užití 

Novela-361- červenec 2018.cspsd .comp

 

AKTUÁLNÍ  PREZENTACE  PRO ŠKOLENÍ A DOŠKOLOVÁNÍ:

Pro zájemce nabízíme naši  vlastní,  speciální, pouze námi prezentovanou přednášku o přepravě, jízdě na zvířatech a jejich vedení, vhodnou  nejen  pro jezdce, ale také  jako součást školení řidičů, včetně podmínek pro cyklisty.

Cestování s koňmi

Přeprava zvířat podle MZVŽ 2009

Neautoriz.prez. EK přeprava

Preprava_nekomercni podle MZVŽ 2010

Nařízení 165 podleCDV prezentace

Vyhláška 341 2014

Rychlosti soupravy v Německu

Skupina B a přívěs podle CSPSD po 19.1.2013 a 7.11.2014

Názor MD na spojitelnost - výňatek


Oficialní partneři