Informace pro pořadatele

Informace související se zdaněním odměn rozhodčích a funkcionářů závodů.

Jelikož se různí názory, i v odborné veřejnosti, na zdanění odměn za výkon funkcí rozhodčích a ostatních funkcionářů na závodech, uveřejňujeme stanovisko Generálního finančního ředitelství v Praze, které na tuto problematiku reaguje.

Odlišné názory na zdanění svých příjmů z výkonu funkcí mají příjemci odměn napříč všemi sportovními svazy, požádala Česká unie sportu o výklad k této problematice Generální finanční ředitelství. Znění stanoviska pak ČUS poskytla sportovním svazům ke zveřejnění.

 

Poplatek hostování zahraničního koně/jezdce 

1. Jezdci s licencí národní federace (NF) Slovenska , Rakouska, Maďarska předkládají pořadateli povolení příslušné NF ke startu v ČR. Není vybírán žádný poplatek za hostování.

Stejné podmínky platí i pro jezdce s licencí NF Německa, ale pouze pro závody konané do vzdálenosti do 50 km od česko-německé hranice.

2. Jezdci s licencí jiné než v bodě 1. vyjmenované NF tzn. včetně NF Polska předkládají povolení příslušné NF. Povolení musí přesně stanovit disciplínu, kategorii a na jak dlouhou dobu je platné ke startu v ČR. Jezdci jsou povinní uhradit poplatek dle bodu 4.3 resp. 4.4 Sazebníku ČJF

(členských příspěvků, licenčních a jiných poplatků). Poplatek dle bodu 4.3 je vztažen na celý jednotlivý závod. Poplatek dle bodu 4.4 pak na účast na závodech v průběhu celého kalendářního roku.

Poplatek vybírá pořadatel závodu, v případě poplatku dle bodu 4.4 pak pořadatel prvního závodu.

3. Povinností pořadatele závodu při startu zahraničního jezdce s licencí států dle bodu 2 resp. s licencí NF Německa v případě závodu, který se koná více než 50 km od česko- německé hranice, je vedle výběru poplatku vyplnění přiloženého formuláře, který:

a. slouží jezdci jako potvrzení o úhradě poplatku a (DŮLEŽITÉ) v případě úhrady poplatku dle bodu 4.4 Sazebníku jako jediné potvrzení o zaplacení poplatku na celý kalendářní rok. Předá se jezdci.

b. odešle do 10-ti dnů sekretariátu ČJF (antonie.placatkova@cjf.cz), ve stejném termínu odešle také vybraný poplatek (-y) na účet č. 1732702504/0600 s variabilním symbolem 19202
Hostování zahraničního jezdce

 

Informace ČJF související se zdaněním vyplácených výher ze sportovních soutěží.

Zde máte možnost stáhnout si formuláře související s vyplácením výher a odměn funkcionářům závodů.

 


Oficialní partneři